27 June 2017

SICILY

DSC_4281_a_koko2
DSC_4226_a_koko
DSC_4199_a_koko
DSC_4255_a.jpg_koko2
DSC_4261_a1
Ciao, I got back to Finland on Sunday night and had my first day at work yesterday. I left Estonia a week ago and first flew to England for a couple of days. And what can I say, Ryanair is not among my favorite airlines. First of all, you have to do check in online. That's not really a problem for me since I always check in online anyway. But with Ryanair you have to pay a fee (50€!!!!!!) if you wish to check in at the airport. I don't know if any other airlines do this but jeez this is ridiculous. You also have to pay extra 4€ to be able to choose your seats (so if you want to be seated next to each other, you have to pay extra). We didn't want to pay any extra just on principle, so Isaac got seated right in front of me. Funny thing is that there was an empty seat right next to me. Gotta love Ryanair.
Ciao, tulin Suomeen sunnuntai-iltana ja mulla oli eilen eka päivä töitä. Lähdin Virosta viikko sitten ja lensin ensin Englantiin pariksi päiväksi. Ja noh, Ryanair ei ole mun lemppari lentoyhtiöiden joukossa. Ensinnäkin check in pitää tehdä online. Tää ei ole mulle sinänsä ongelma, koska teen check in aina online joka tapauksessa. Mutta Ryanairilla sun pitää maksaa (50€!!!!!!) jos haluat tehdä check in:n lentokentällä. En tiedä tekeekö mitkään muut lentoyhtiöt tätä mutta jessus, tää on ihan naurettavaa. Sun täytyy myös maksaa 4€ ekstraa mikäli haluat valita itse paikkasi ja istua matkakumppanisi vieressä. Me ei ihan periaatteen takia haluttu maksaa yhtään ylimääräistä kyseiselle yhtiölle, joten Isaac päätyi istumaan mun eteen lentokoneessa. Hauskaahan tässä on se että mun vieressä koneessa oli tyhjä paikka. Gotta love Ryanair.
DSC_4274_a_koko2
DSC_4240_a_koko
DSC_4210_a_koko
DSC_4272_a_koko2
I didn't take any pictures with my camera in England but the countryside stole my heart. It was so damn beautiful with all the hills and greenness. I have been in England once before and never outside London, so it was refreshing and exciting to see what rest of the England (oh well, a part of it at least) looks like. We spent a couple of days there and then flew to Sicily. Weather in England and Italy was super hot, +30C in both countries, and coming back to Finland and our +14C weather was quite a shock, haha.
En ottanut Englannissa yhtään kuvia mun kameralla mutta Englannin maaseutu hurmasi mut täysin. Siellä oli niin kaunista ja vihreää, ja ihania mäkiä kaikkialla. Oon ollut Englannissa kerran aiemmin mutten koskaan Lontoon ulkopuolella, joten oli siistiä nähdä miltä muu Englanti (tai no edes osa siitä) näyttää. Me viettiin pari päivää Englannissa ja sitten lennettiin Sisiliaan. Molemmissa maissa oli ihan älyttömän lämmin sää, +30C, ja paluu Suomeen ja ihanaan +14C viileyteen oli aika shokki, haha.
DSC_4211_a_koko
DSC_4284_a_koko
DSC_4230_a_koko
DSC_4202_a_koko
DSC_4282_a_koko2
We stayed in a small town called Sciacca. Streets were steep, houses yellow, and gelato absolutely amazing. I had so much pizza (without cheese lol) and fell in love with arancinis. People didn't speak much English and the sun was burning hot. I left two days before others cause I had to be in Finland on Monday working. I first flew to Oslo airport and decided to get something to eat. I decided to buy a trout salad and completely forgot that a) Airports are expensive b) Airports in Norway are even more expensive. I didn't check the price in euros until I had already bought the salad, and I ended up paying 22€ for a freaking trout salad lol. Now I at least know to always check the price in euros before buying anything.
Me yövyttiin pienessä kaupungissa nimeltä Sciacca. Siellä kadut olivat jyrkkiä, talot keltaisia ja gelato uskomattoman hyvää. Söin niiiin paljon pizzaa (ilman juustoa lol) ja rakastuin aracineihin. Ihmiset eivät puhuneet paljoa englantia ja aurinko oli polttavan kuuma. Lähdin kaksi päivää muita aiemmin sillä mun piti olla jo maanantaina Suomessa töissä. Lensin ensin Oslon lentokentälle ja päätin ostaa jotain syötävää. Päädyin ostamaan taimensalaatin ja unohdin ihan täysin että a) Lentokentät on kalliita b) Lentokentät Norjassa on vielä kalliimpia. En tarkistanut hintaa euroissa ennen ostamista ja maksoin salaatista lopulta 22€ lol. Muistanpahan ainakin tulevaisuudessa aina tarkistaa hinnan euroissa ennen ostamista.
DSC_4238_a_koko
DSC_4215_a_koko
DSC_4283_koko
DSC_4246_a_koko
DSC_4269_a_koko2
DSC_4229_a_koko
DSC_4265_a_koko2

17 June 2017

1/3 DONE

Second year of med school is done. Wow. It means that 1/3 of med school is now done. This semester was very different from the last one. Microbiology was the scariest subject of this semester and I definitely studied it most of all the subjects we had. Physiology and biochemistry were also interesting, and in general I enjoyed the second year a lot more than the first year. We had more medical subjects and it started to feel like actually studying medicine, haha. Next semester is going to be hard. We'll have three big and important subjects; Pharmacology, pathophysiology, and pathoanatomy. We now know how the human body works, next we're gonna learn how it gets fucked up and how to fix it.
Toka vuosi lääkistä on ohi. Vau. Se tarkoittaa että 1/3 lääkistä on nyt takana. Tää lukukausi oli tosi erilainen verrattuna edellisen. Mikrobiologia oli tän lukukauden pelottavin aine ja mä opiskelin sitä ehdottomasti eniten kaikista aineista joita meillä oli. Physiologia ja biokemia oli myös mielenkiintoisia ja yleisesti ottaen tykkäsin kakkosvuodesta enemmän kuin ekasta. Meidän aineet oli enemmän lääketieteellisiä ja alkoi jo tuntua siltä että ollaan lääkiksessä, haha.Ensi lukukausi tulee olemaan vaikea. Meillä on kolme isoa ja tärkeää ainetta: Farmakologia, patofysiologia ja patoanatomia. Nyt me tiedetään miten ihmiskeho toimii, seuraavaksi me opitaan miten se lakkaa toimimasta ja miten taas korjata se.
1.1
These two years in Tartu have changed me a lot. I'm definitely not the same person anymore, I've learned so so so much about life and started to value things differently in life. But I think growth and change are good, life would be boring if nothing ever changed.
I've also noticed I don't pay attention to language anymore. I don't notice whether the text is in English or Finnish, and the same comes to speaking. I use more English than Finnish nowadays and it's probably the biggest reason for this. My English has improved A LOT during these two years. It was good when I came here, but I was afraid to use it. I was worried I'd pronounce something wrong or say words in a weird order. I remember when I went out with my boyfriend for the first time and I was actually more nervous about speaking English than meeting him. And I know I'm not the only one who has (had) this problem. The main reason for me, at least, was that I had never ever in my life actually spoken English that much before. In high school we mainly learned all the grammar rules, but never really used the language. I used English every now and then when traveling, but that was pretty much it.
Nää kaksi vuotta Tartossa on muuttanut mua tosi paljon. Mä en enää ole se sama ihminen joka tänne silloin muutti, mä olen oppinut niin niin paljon elämästä ja alkanut arvostaa asioita eri tavalla. Mutta kasvu ja muutos on hyväksi, elämä olisi tylsää jos mikään ei koskaan muuttuisi.
Mä olen myös huomannut etten enää kiinnitä huomiota kieleen. En huomaa onko teksti englanniksi vai suomeksi, ja sama tapahtuu myös puhuessa. Käytän nykään enemmän englantia kuin suomea, ja se on luultavasti suurin syy tähän. Mun englanti on kehittynyt ihan mielettömästi näiden kahden vuoden aikana. Mulla oli hyvä englanti kun tulin tänne, mutta mua pelotti puhua sitä. Mua pelotti että lausun jotain väärin tai laitan sanat väärään järjestykseen. Muistan kun menin ulos mun poikaystävän kanssa ekaa kertaa ja mua jännitti enemmän puhua englantia kuin tavata tämä. Ja mä tiedän etten todellakaan ole ainoa jolla tää ongelma on (ollut). Ainakin mulle suurin syy oli se, etten koskaan ollut pahemmin englantia puhunut. Lukiossa me opeteltiin lähinnä kielioppia muttei koskaan oikein puhuttu englantia. Puhuin sitä joskus matkustaessa, mutta siinä se.
1.3
But coming here changed it all. Having my school in English was a big factor, but for me more important was that I started to use English a lot in my free time. My English still isn't perfect, but I gotta say it's pretty damn good, haha. Sometimes I say something stupid and pronounce something in a weird way (I still can't pronounce the word "photographing" so that it would sound normal to a native speaker, and learning to say "gynecologist" or "anatomy" without stressing the wrong syllable took a long time). Sometimes I use wrong prepositions or don't know some words, but so what? It's not the end of the world and we learn from our mistakes. Unless if you're like me and keep pronouncing certain words in a silly way, even though you're being corrected every time lol.
Tänne tulo on muuttanut kaiken. Opiskelu englanniksi oli ehdottomasti yksi iso tekijä, mutta mulla enemmän vaikutti se, etä aloin käyttää englantia tosi paljon vapaa-ajalla. Mun englanti ei ole vieläkään täydellistä, mutta mun täytyy sanoa että se on aika pirun hyvää, haha. Joskus mä sanon jotain tyhmää ja lausun sanat oudosti (En vieläkään osaa lausua "photography" niin että se kuulostaisi normaalilta natiivipuhujan korvaan, ja "gynecologist" tai "anatomy" sanojen lausumisen oppiminen niin etten painota väärää tavua vei aikaa). Joskus mä käytän vääriä prepositioita tai en tiedä joitain sanoja, mutta entä sitten? Se ei ole maailmanloppu ja virheistä oppii. Paitsi jos olet kuten minä ja lausut jotkut sanat edelleen hassusti vaikka sua korjataan joka kerta lol.
1.2
Second year was great but I'm sooooo ready for next year and clinics after winter! It's crazy to think that I'll be soon halfway through medical school. What. The. Hell????!!! But before that it's time to relax for a bit and go back to Finland for the summer. I'm going to England and Italy in two days so I won't be posting anything for a while, but I'll be back after midsummer. With lots and lots of pictures.
Toka vuosi oli mahtava mutta mä olen niiiiin valmis ensi vuoteen ja klinikkaan joulun jälkeen! Ihan hullua ajatella että mä olen pian lääkiksen puoliväissä. Mitä helä???!! Mutta ennen sitä on aika hengähtää hetki ja mennä takaisin Suomeen kesäksi. Mä menen Englantiin ja Italiaan parin päivän päästä joten en taaskaan postaile mitään hetkeen, mutta tuun takasin juhannuksen jälkeen. Ison kuvamäärän kanssa.